Socialinė atsakomybė

Lietuvos paštas – viena iš nedaugelio institucijų šalyje, kasdien pasiekiančių kiekvieną gyventoją. Esame neatsiejama bendruomenės dalis, todėl mums svarbu, kokie žmonės ir aplinka mus sups rytoj. Sukaupę ilgametę patirtį ir vadovaudamiesi šiuolaikiškais standartais siekiame būti atviri bendruomenės iniciatyvoms ir teikti maksimalią grąžą socialinės atsakomybės sektoriuje.

Lietuvos pašte, laikantis teisės aktų reikalavimų, planuojama patvirtinti naują paramos teikimo politiką, todėl šiuo metu sustabdytos visų paramos projektų paraiškų priėmimo, svarstymo, tvirtinimo ir paramos teikimo procedūros ir procesai. Šis sprendimas negalioja paramai, suteikiamai pagal Bendrovėje galiojančią Kolektyvinę sutartį.

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.

Prioritetinės socialinės atsakomybės sritys

taut
Tautiškumą puoselėjantys projektai
Plačiau
bendr
Bendruomeniškumą ugdantys projektai
Plačiau
eduk
Edukacijos ir verslumo skatinimo projektai
Plačiau

Mes galime paremti jūsų iniciatyvas

Kaip galima pateikti prašymą gauti paramą? 

Lietuvos pašte, laikantis teisės aktų reikalavimų, planuojama patvirtinti naują paramos teikimo politiką, todėl šiuo metu sustabdytos visų paramos projektų paraiškų priėmimo, svarstymo, tvirtinimo ir paramos teikimo procedūros ir procesai. Šis sprendimas negalioja paramai, suteikiamai pagal Bendrovėje galiojančią Kolektyvinę sutartį.

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.

Kada yra svarstomi socialinės atsakomybės projektai? 

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.

Kas yra socialinės atsakomybės rėmimo projektų svarstymo komitetas? 

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.

Kada yra informuojami socialinės atsakomybės projektų autoriai apie sprendimą? 

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.

 

Finansinės socialinės paramos ataskaitos

Lietuvos paštas palaiko iniciatyvas, kuriomis puoselėjama socialiai atsakinga – ugdanti, socialines problemas padedanti spręsti, bendruomeniška, pilietiškumą skatinanti – veikla. Per metus Lietuvos paštas sulaukia iki 150 įvairių organizacijų prašymų bendradarbiauti. Parama veiklai, kuri atitinka Lietuvos pašto nusibrėžtas paramos ir bendradarbiavimo kryptis, puoselėjamas vertybes, skiriama vadovaujantis skaidrumo ir viešumo principais.