Siuntų deklaravimas muitinėje

Kviečiame pasirinkti, kokiu būdu norite deklaruoti siuntą ir apmokėti importo mokesčius. Galimi du būdai:

 • naudositės Lietuvos pašto, kaip tarpininko paslaugomis – tuomet deklaravimu pasirūpinsime mes – Lietuvos paštas, už šias paslaugas taikysime 3 eurų tarpininkavimo mokestį. Visus mokesčius galėsite patogiai apmokėti per Lietuvos pašto savitarną;
 • savarankiškai – tuomet deklaravimu rūpinsitės pats (per LR muitinės platformą) arba tai darysite per pasirinktą kitą tarpininką (ne Lietuvos paštą). Šiuo atveju importo mokesčius reikės sumokėti per pasirinktą deklaravimo platformą. Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas tarpininkas taiko savo nustatytą tarpininkavimo mokestį, taip pat bus taikomas ir Lietuvos pašto siuntos administravimo mokestis (2 eurai), kurį reikės sumokėti per Lietuvos pašto savitarną.

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių siuntos priimti negalite arba per klaidą gavote pranešimą apie siuntą, prašome pasirinkti atitinkamus veiksmus.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį deklaruojant siuntas?

 

Gaunantiems siuntas

Bendrinė informacija
 • Nuo 2021 m. liepos 1 d. importo PVM apmokestinamos visos iš ne ES šalių į Lietuvą atsiunčiamos komercinės siuntos. Importo muitai (jei nustatyti) taikomi tokių prekių vertei viršijus150 € ribą. Išsamesnės informacijos ir mokesčių apskaičiavimo pavyzdžių galite rasti muitinės tinklapyje ir specialiame Lietuvos pašto puslapyje.
 • Visas iš trečiųjų šalių atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė nei 1000 €, deklaruoti yra įgaliotas Lietuvos paštas. Jeigu iki kol siunta atvyksta į Lietuvą, gavėjas nepasirenka deklaravimo ir  mokesčių apmokėjimo būdo, siuntai atvykus jos deklaravimu automatiškai rūpinsis Lietuvos paštas. 
 • Apie muitinei deklaruotiną siuntą gavėjams pranešame SMS žinute arba laišku.Gavus tokį pranešimą, prašome nedelsti ir kuo greičiau atlikti prašomus veiksmus. 
Kas pasikeitė nuo 2021 m. liepos 1 d. panaikinus PVM lengvatą mažavertėms siuntoms iš trečiųjų šalių?

Iki 2021 m. liepos 1 d. mažos vertės (iki 22 €) iš trečiųjų šalių prekėms nebuvo taikomi papildomi mokesčiai. Įgyvendinant Europos Sąjungos Tarybos priimtas taisykles, nuo liepos 1 d. įsigaliojo nauja tvarka – visos ne ES šalyse įsigytos prekės turi deklaruotos muitinėje, už jas reikia sumokėti importo PVM bei kitus susijusius mokesčius.

Galimi trys deklaravimo ir mokesčių apmokėjimo būdai.

Pirkimo metu. Šią galimybę užtikrina pačios el. parduotuvės – jeigu toks funkcionalumas integruotas, importo mokesčius galima sumokėti pirkimo metu. Svarbu atkreipti dėmesį – prekės deklaravimo prievolė muitinėje vis tiek liks, tuo rūpinsis Lietuvos paštas, gavėjui nieko daryti nereikia.

Savarankiškai (per LR muitinės platformą / kitą tarpininką). Šiuo atveju deklaravaimu rūpinasi gavėjo pasirinktas tarpininkas arba gavėjas tai daro savarankiškai per LR muitinės platformą (deklaravimas bus galimas tik tada, kai siunta atvyks į Lietuvos pašto logistikos centrą). Importo mokesčiai tiesiogiai mokami muitinei arba per pasirinktą tarpininką, o Lietuvos paštas taikys 2 € siuntos administravimo mokestį.

Per Lietuvos paštą. Šiuo atveju deklaravimu rūpinsis Lietuvos paštas, visi mokesčiai apmokami per Lietuvos paštą. Lietuvos paštas taikys 3 € tarpininkavimo mokestį.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint deklaruoti siuntą?

Tam, kad LR muitinė galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus importo mokesčius (PVM, muitą, akcizą) ir (arba) taikyti nustatytas šių mokesčių lengvatas, muitinei turi būti pateikta tiksli informacija apie pašto siuntoje esančias prekes (jų pavadinimas, skaičius, vertė ir pan.). Todėl, esant nepakankamai informacijai, galime paprašyti pateikti papildomą informaciją apie gautą prekę. Dažniausiai prašoma pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, el. parduotuvės Jums atsiųstos ir (arba) el. parduotuvės Jūsų asmeninėje paskyroje išsaugotos pirkimo-pardavimo sąskaitas, atsiskaitymą už prekes patvirtinančio dokumento kopiją (banko, PayPal, Western Union ir t.t).

Asmeninės siuntos, dovanos

Neapmokestinamomis dovanomis laikomos siuntos, be jokio atlygio siunčiamos privataus asmens kitam privačiam asmeniui.

Atsiunčiamos dovanoms (ne)apmokestinimo sąlygos išlieka tokios: siuntos su dovanomis apmokestintos importo PVM, jeigu jų vertė viršija 45 Eur, kartu ir importo muitu, jei siuntos vertė viršija 150 Eur.

Svarbu: net jeigu dovana nėra apmokestinama, ją vis tiek reikia deklaruoti muitinėje. Dėl šios priežasties siuntos – dovanos vertę muitinės nurodyti yra būtina, nulinės vertės nėra galimos. Pateikiant informaciją deklaravimui, rekomenduojama pastabų laukelyje palikti pastebėjimą, kad tai yra privačiam asmens kito privataus asmens neatlygintinai siųsta siunta (dovana).

Atkreipiame dėmesį, kad iš el. parduotuvės siunčiama prekė negali būti laikoma dovana, net jeigu ji apmokėta ne gavėjo. Siunta laikoma neapmokestinama dovana tik tada, kai fizinis asmuo siunčia kitam fiziniam asmeniui.

Siuntos saugojimo laikas

Siuntos saugomos tol, kol bus pateikta deklaravimui reikiama informacija, tačiau ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo siuntos atvykimo į Lietuvos paštą. 

Savarankiško deklaravimo atveju siuntos išimties tvarka (dėl užsitęsusių muitinio forminimo ir tikrinimo procedūrų) gali būti saugomos iki 28 d. 

Savarankiškas deklaravimas arba kitas muitinės tarpininkas

Šiuo atveju deklaravaimu rūpinasi gavėjo pasirinktas tarpininkas arba gavėjas tai daro savarankiškai per LR muitinės platformą (deklaravimas bus galimas tik tada, kai siunta atvyks į Lietuvos pašto logistikos centrą). Importo mokesčiai tiesiogiai mokami muitinei arba per pasirinktą tarpininką, o Lietuvos paštas taiko 2 € siuntos administravimo mokestį.

Kai deklaruojama per Lietuvos paštą, Lietuvos paštas taiko 3 eurų tarpininkavimo mokestį. 

Deklaravimo paslaugos mokestis

Lietuvos paštas nuo liepos 1 d. taiko atnaujintus tarpininkavimo įkainius (iki tol siuntoms, kurių vertė buvo 22 iki 1000 eurų, buvo taikomas 8,69 Eur mokestis):

 • mažos vertės siuntoms, kai jų vertė neviršyja 150 Eur, taikomas 3 Eur tarpininkavimo mokestis; 
 • kai siuntos vertė didesnė nei 150 Eur, taikomas 18 Eur tarpininkavimo mokestis. Šis įkainis taikomas, kai siuntoje ne daugiau nei 4 skirtingos prekės. Kai prekių daugiau, už kiekvieną papildomą deklaracijos lapą taikomas 6 Eur mokestis. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad siuntoms, kurios deklaruojamos ne per Lietuvos paštą, taikomas siuntos administravimo mokestis. Jis skirtas padengti siuntos saugojimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo muitinei sąnaudas:

 • kai deklaruojama savarankiškai ar per kitą tarpininką – 2 Eur.

Atkreipiame dėmesį, kad tik apmokėjus Lietuvos pašto mokesčius siunta bus perduota pristatymui. Apskaičiuotus mokesčius reikia sumokėti per 7 dienas, kitu atveju siunta bus grąžinta siuntėjui.

Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite specialiame Lietuvos pašto puslapyje

Siunčiantiems siuntas

Kada ir kurią pašto muitinės deklaracijos formą reikia pildyti?

Siunčiant pašto siuntas su daiktais į ne Europos Sąjungos šalis, būtina pridėti pašto muitinės deklaraciją. Ji yra reikalinga operatyviam muitinės formalumų atlikimui, įskaitant ir muitinės vertinimą dėl draudžiamų ir ribojamų daiktų.

Kaip žinoti, kurią pašto muitinės deklaracijos formą – CN 22 ar CN 23 – reikia pildyti siunčiant siuntas?                    

CN 22 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė neviršija 300 SDR(1).

CN 23 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė viršija 300 SDR(1);
 • pašto siuntinį.
(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
Pašto muitinės deklaracijų pildymo instrukcijos

CN 22 ir CN 23 muitinės deklaracijas būtina pildyti pagal šias instrukcijas:

 • deklaracija turi būti užpildyta išsamiai ir įskaitomai, o muitiniam patikrinimui paspartinti, rekomenduojama ją pildyti anglų kalba;
 • kiekvienas daiktas aprašomas smulkiai, negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos, pvz.: „clothes“ aprašymas nėra priimtinas, turi būti: „men‘s cotton shirts“ ir pan.;
 • nurodomas kiekvieno daikto kiekis ir svoris bei bendras siuntos su pakuote svoris;
 • įrašoma tiek kiekvieno daikto atskirai, tiek visos siuntos vertė, išreikšta naudojama valiuta;
 • tais atvejais, kai siunčiamos komercinio pobūdžio prekės, reikia nurodyti HS prekių kodą(2) ir prekių kilmę; pažymima siuntos rūšis (dovana, parduodama prekė ar kt.);
 • turi būti nurodomi pridėti leidimai, licencijos ir kiti dokumentai, būtini muitinės formalumams atlikti.

Siuntos vertei viršijus 1000 eurų ir (arba) jeigu joms taikomi tam tikri draudimai / apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.) ar pan., būtina įforminti standartinę eksporto deklaraciją. Jei pageidaujama, kad tokią paslaugą suteiktų Lietuvos paštas, CN 23 formoje prie „Pastabos" reikia nurodyti „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

Užpildę pašto muitinės deklaraciją (CN 22 ar CN 23), atsispausdinkite ją ir būtinai pasirašykite. Tada pritvirtinkite ją priekinėje siuntos pusėje, kad ją galėtų pamatyti ir patikrinti muitinė. Pageidautina, kad CN 23 deklaracijos (4 kopijos) būtų įdėtos į permatomą priklijuojamą voką ar įmautę.

 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.

 

(2)Prekės kodą galima nustatyti pasinaudojus Lietuvos muitinės interneto svetainėje patalpintu LITAR įrankiu, ieškant informacijos LITAR dalyje „Naršyti tarifą" arba „Prekės klasifikavimas" bei, prireikus, pasinaudojant skiltimi „Pagalba".
Pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžiai

Pateikiame keletą populiariausių siuntų tipų pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžių. Jei siunčiama:

(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.
Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite Lietuvos pašto interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje „Siuntos deklaravimas muitinėje“.