Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Darnus vystymasis Lietuvos pašte

Lietuvos paštas yra itin didelė ir strategiškai svarbi įmonė – joje dirba keli tūkstančiai darbuotojų, o pašto paslaugomis kasdien naudojasi daug žmonių visoje Lietuvoje.

Suprasdami savo veiklos mastą, prisiimame atsakomybę už daromą poveikį bei siekiame veikti darniai, t. y. diegti aplinkai draugiškus sprendimus, rūpintis mus supančios bendruomenės – darbuotojų, klientų, partnerių, akcininkų ir kt. – socialine ir ekonomine gerove, atsižvelgti į jų interesus, savo veikla rodyti pavyzdį kitoms Lietuvos įmonėms.

 

Lietuvos pašto darnaus vystymosi politikos klausimais galite kreiptis el. p. darnumas@post.lt  

Strateginės kryptys ir tikslai

Mums svarbu, kad išsikeltos darnumo kryptys bei tikslai atlieptų suinteresuotų grupių poreikius. Siekiant išsigryninti aktualiausias darnumo sritis, 2021 m. vasarą buvo atlikta reikšmingumo analizė. Tai buvo svarbus žingsnis, padėjęs nusistatyti strategines Lietuvos pašto darnaus vystymosi kryptis. 

2021 m. buvo atlikta ir Lietuvos pašto reikšmingumo analizė, kurios pagrindu vėliau buvo parengtos Lietuvos pašto darnumo gairės. Su reikšmingumo analize galite susipažinti čia.

Aplinkos apsaugos atsakomybė
Aplinkos apsaugos atsakomybė
Daugiau
Socialinė atsakomybė
Socialinė atsakomybė
Daugiau
Ekonominė atsakomybė
Ekonominė atsakomybė
Daugiau

Darnaus vystymosi principai

Bendrovė laikosi 7 principų, kurie yra integrali ir neatskiriama verslo dalis bei prisideda prie darnaus vystymosi.

  • Atskaitomybė. Esame atsakingi už savo poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai.
  • Skaidrumas. Priimdami sprendimus ir vykdydami veiklą laikomės skaidrumo.
  • Etiškas elgesys. Veikloje visuomet laikomės etikos principų, t.y. bendrovės elgesys remiasi garbingumo, lygybės ir sąžiningumo vertybėmis.
  • Pagarba įstatymams. Laikomės visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, apie jų laikymąsi informuojame ir suinteresuotąsias šalis.
  • Pagarba žmogaus teisėms. Gerbiame žmogaus teises ir pripažįstame tiek jų svarbą, tiek universalumą.
  • Pagarba suinteresuotųjų šalių interesams. Siekdami savo tikslų atsižvelgiame ir atsiliepiame ir į suinteresuotųjų šalių interesus.
  • Pagarba tarptautinėms elgesio normoms. Perimame nurodymus iš sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų, taikomų socialinei atsakomybei.


Mūsų ilgalaikė strategija, kasdienės operacijos ir įmonės kultūra taip pat prisideda prie daugelio Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, o žemiau išskirti 5 yra ypač svarbūs mums bei mūsų suinteresuotoms šalims.

darnaus vystymosi tikslai

 

Suinteresuotos šalys

Abipusis ryšys ir palaikymas tarp bendrovės ir jos suinteresuotų šalių yra itin svarbus siekiant darnaus vystymosi tikslų. 

Suinteresuotomis šalimis laikome tuos, kuriems mūsų veikla turi poveikį, taip pat tuos, kurie suinteresuoti mūsų veikla ar patys gali daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką jai. Darnaus vystymosi kontekste reikšmingiausios suinteresuotos šalys yra šios: 

 

 

 

Naudodamiesi mūsų paslaugomis klientai padeda geriau suprasti jų poreikius, į kokius darnius produktus ir paslaugas turėtume investuoti ateityje. Vertiname kiekvieną klientą ir siekiame teikti jų poreikius atitinkančias paslaugas, taip pat plečiame tvarių paslaugų pasiūlą.

 

Darnaus vystymosi ataskaitos

Ankstesnių metų socialinės atsakomybės ataskaitos yra įtrauktos į metinius pranešimus. Juos galite rasti čia.  

 

Politikos ir tvarkos

Lietuvos paštas, siekdamas darnaus vystymosi bei būdamas socialiai atsakingu, iškėlė sau įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos, lygių galimybių ir kitų socialinės atsakomybės sričių vystymo, kurie perteikti politikose bei kituose veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Politikų laikymąsis yra privalomas visiems darbuotojams, to paties tikimės ir iš savo suinteresuotųjų šalių, o ypač – verslo partnerių.

Politikas ir tvarkas susijusias su korupcijos prevencija rasite čia

Narystės

image 16

 

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas („The United Nations Global Compact“)
2021 Lietuvos paštas prisijungė prie Jungtinių tautų (JT) „Pasaulinio susitarimo“. JT „Pasaulinio susitarimo“ iniciatyvos tikslas yra skatinti verslo įmones bei nevyriausybines organizacijas veikti atsakingai bei laikytis 10-ies principų žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. 
 

 

 

Paramos teikimas

Lietuvos pašto įmonių grupė šiuo metu neteikia paramos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, išskyrus paramą darbuotojams, kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.